PLANNER MIESIĘCZNY...WRZESIEŃ '18


Planner wrzesień 2018

Wrzesień...ciesz się życiem i doceniaj każdą chwilę !

Odkryj dzisiejszy czas,  czasami czekamy na coś wyjątkowego a przecież w codziennych rzeczach może być ukryte coś niezwykłego.
Nie biegnę za tłumem lecz wybieram jak zawsze swoje ścieżki, budząc się rano wiem, że sukces zależy tylko ode mnie, mojego zaangażowania, wiary w siebie i w swoje umiejętności,
Robię rzeczy ważne, które mnie rozwijają i dają coś innym :)                                                    text & graphics: Ewelina Kożuchowska