"5 WOLNOŚCI" DLA ZWIERZĄTCzy słyszeliście o "Pięciu Wolnościach",które dotyczą zwierząt? To podstawowe kryteria przyjęte w Wielkiej Brytanii w roku 1965 na potrzeby zwierząt będących pod naszą opieką.

Pięć Wolności dotyczą wszystkich zwierząt na całym świecie oraz zostały opracowane aby pokazać, że każda żywa istota ma prawo do humanitarnego traktowania i mają zaspokajać psychiczne jak i fizyczne potrzeby zwierząt.

Oto one:

1.WOLNOŚĆ OD GŁODU I PRAGNIENIA

Dostęp do pokarmu oraz świeżej wody zapewnia zwierzętom zdrowie oraz prawidłowy ich rozwój. Szczenięta, dorosłe psy, ciężarne psy i koty oraz starsze zwierzęta potrzebują różnych rodzajów pożywienia.


2. WOLNOŚĆ OD DYSKOMFORTU

To zapewnienie odpowiedniego środowiska, schronienia, miejsca do wypoczynku. Należy również zapewnić miejsce spokojne od dużego hałasu jak również z dostępem do naturalnego światła oraz z odpowiednią temperaturą. 


3. WOLNOŚĆ OD BÓLU, URAZÓW I CHORÓB

Zapobieganie i leczenie obejmuje szczepienie zwierząt oraz zapewnienie odpowiednich leków oraz ochrony przed urazami.


4. SWOBODA WYRAŻANIA NORMALNEGO ZACHOWANIA 

Zapewnienie komfortu oraz przestrzeni, odpowiednich udogodnień oraz towarzystwa. Zwierzęta powinny mieć możliwość kontaktu z innymi zwierzętami.


5. WOLNOŚĆ OD STRACHU I NIEPOKOJU

Zdrowie psychiczne zwierząt jest tak samo ważne jak i zdrowie fizyczne. Opieka oraz odpowiednie warunki, pozwolą na unikanie cierpienia.

Pięć Wolności jest bardzo istotne dla zwierząt, ponieważ mają zapewnić im przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort. Wspieranie zwierząt oraz stworzenie im jak najlepszych warunków to nasz obowiązek, pamiętajmy o tym każdego dnia, bo każde zwierzę będące pod opieką człowieka powinno być wolne od cierpienia.