WABI-SABI, GŁĘBOKA ESENCJA NIEDOSKONAŁOŚCI


Wabi-sabi to "japońska estetyka niedoskonałości" czyli odnajdywanie piękna w tym co niepełne, ulotne w głębi natury, która cierpliwie czeka na odkrycie. Jest prosta, skromna i wolna, ale przede wszystkim ukazuje autentyczność.

Wabi-sabi to kwintesencja japońskiej estetyki. Trudność w znalezieniu określonej definicji wabi-sabi jest zgodna z jej tajemnicą, która dotyczy mądrości milczenia, miłości do materiału, czystości, niedoskonałości, świadomości ciągłego przepływu życia, melancholii i równowagi. Wabi-sabi to piękno rzeczy nietrwałych, niepełnych, skromnych i pokornych. 

NIETRWAŁOŚĆ, PROSTOTA I SUROWOŚĆ

Wabi-sabi powstało z połączenia dwóch pojęć. Słowo Wabi odnosi się do harmonii, skromności z wyboru prostoty i pokory. Sabi oznacza "rozkwit czasu". Oznacza przemijanie, naturalny upływ czasu, matowienie - zgaszony połysk tego, co kiedyś iskrzyło. 

W połączeniu te dwa zwroty wabi i sabi oddają pewien określony światopogląd, który poszukuje piękna w niedoskonałości. Obie te kategorie mają głębokie korzenie w buddyzmie zen.
Filozofię wabi-sabi można odkryć tylko w swoim umyśle przez obserwację oraz  doświadczenie. Praktykując tę estetykę, zauważamy każdą bezcenną chwilę, która obejmuje jasność percepcji, w której człowiek dostrzega skutki czasu i doświadczeń.

Wabi-sabi sugeruje dużą pokorę, asymetrię i nietrwałość. Te cechy różnią się od pewnych cech w zachodnim światopoglądzie. W świecie Zachodu cenione są takie wartości jak perfekcja, symetria i trwałość.
Duchową wartością wabi-sabi jest to, że prawda pochodzi z obserwacji natury, że wielkość istnieje w bardzo widocznych, lecz pomijanych szczegółach. Wszystkie rzeczy są nietrwałe, wszystko w naturze rodzi się, blaknie i ostatecznie staje się niczym. Wszystkie rzeczy są niedoskonałe, ponieważ nic nie jest idealne. Wabi-sabi dotyczy subtelnych, drobnych, ale ukrytych szczegółów, które stają się dla nas widoczne, kiedy zwolnimy i okażemy większą cierpliwość.

CEREMONIA PICIA HERBATY

Dobrą drogą do poszukiwań wabi-sabi, może okazać się filiżanka herbaty. Rytuał picia herbaty jest ściśle związany z estetyką wabi-sabi i wymaga umiejętności bycia tu i teraz oraz skromności. Ceremonia picia herbaty, przez wieki przeszła dużą ewolucję ku prostocie i może być przeprowadzone w dowolnym momencie głównie podczas przyjmowania gości. To doskonały czas, aby zwolnić tempo a jednocześnie, by cieszyć się wspólnymi chwilami w otoczeniu spokoju. Picie herbaty może być postrzegane jako forma pewnej medytacji i relaksu, aby uspokoić umysł.


Filozofia Wabi-sabi uświadamia to, że natura jest całością niezliczonych elementów, które wciąż zmierzają w kierunku śmierci lub nicości, ale które są jednocześnie źródłem narodzin i stworzenia. Wabi-sabi pozwala zrozumieć a nawet odkryć zachwyt nad zmieniającymi się porami roku i uczy przemijania, aby cieszyć się każdym dniem, który tak szybko przemija a zostają tylko jego fragmenty w naszej pamięci. " W rzeczywistości we wszechświecie nie istnieje nic, co byłoby całkowicie idealne czy całkowicie stałe; jedynie w ludzkich umysłach koncepcja ta może istnieć".

- Alan Watts-